Typer af praktikforløb

Herunder kan læse om forskellige typer af praktikforløb

Du får grundig praktikvejledning inden du starter i praktik

Du og dine medstuderende har ofte mange forskellige praktikønsker, når I starter, og dine undervisere og vejledere taler altid med dig om dit valg af branche og virksomhed er sammenhængende med dine mål, og om det er realistisk for dig at arbejde i.

Praktikforløb – eksternt

STU på CSV laver mange eksterne praktikforløb i løbet af et skoleår. Det betyder, at din undervisning rykkes ud i den virksomhed, hvor du er i praktik.
Du vil som STU-studerende i praktik møde ude i en virksomhed, blandt andre chefer og kollegaer end dem, du normalt møder på CSV.
De forventninger, der er til dig, når du er i praktik, kan også være anderledes end de forventninger, der er til dig, når du er på STU'en. Alt det skal din kontaktlærer og praktikvejleder nok informere dig grundigt om, når du skal i praktik.  

CSV laver praktikforløb i flere forskellige brancher, og de brancher der primært laves praktikforløb I er følgende:

  • Butik og supermarkeder:

Du kan komme i praktik i forskellige butikker, og CSV har samarbejde med en lang række butikker og butikskæder som f.eks. Normal, Silvan, Føtex, Netto og Jysk, som alle er gode til at arbejde med unge, som ikke har så meget erfaring fra arbejdsmarkedet, eller som har forskellige udfordringer, der skal tages hensyn til. Butiksarbejde kan for mange være et godt sted at starte. I butik er der ofte mange forskellige opgaver, som skal løses, som tilrettelægges sammen med dig, hvilket gør, at du ikke kommer til at kede dig.

  • Pleje og omsorg:

Du kan komme i praktik som f.eks. SOSU-medhjælper eller aktivitetsmedarbejder på et plejehjem. Opgaverne er meget praktiske, og kan være at servere mad, rydde op, mindre rengøringsopgaver, og selvfølgelig tale med beboerne.

  • Håndværksfag:

Du kan komme i praktik som f.eks. maler, tømrer, gartner eller elektriker. Det kræver ofte, at man kan arbejde fuldtid, og uden for mange skånehensyn, og man skal have en god forståelse for opgaverne, og kunne være selvtransporterende fra starten, og kunne arbejde selvstændigt.

  • Lager, service & produktion:

Du kan komme i praktik som lagermedarbejder, ejendomsserviceassistent eller i en produktionsvirksomhed som fabriksmedarbejder. Det kan være godt for de studerende som af forskellige årsager, ikke ønsker, eller evner, at have så meget kontakt med kunder. Du vil møde forskellige opgaver som at pakke og plukke vare, oprydning, afhentning af vare, og forskellige sorteringsopgaver.     
 

  • Køkken- og kantine:

Du kan komme i praktik i et køkken eller kantine. CSV har samarbejde med forskellige kantiner og restauranter, som har en god rummelighed og forståelse for unge med forskellige udfordringer. Opgaverne er ofte meget praktiske opgaver, som at snitte og hakke grøntsager, hjælpe med opvask og rengøring, samt tilberedning af forskellige madretter og tilbehør. 

Praktikforløb – internt:

På CSV har du mulighed for komme i praktik på skolens køkken/kantine, eller hos CSV´s ejendomsservicehold. Praktikforløbene tilrettelægges og evalueres på samme måde som de eksterne praktikforløb, så det ligner så meget som muligt.

De interne praktikforløb er primært for de studerende, som ikke føler sig klar til at komme ud i et eksternt praktikforløb endnu, eller som har brug for mere støtte end de oftest kan levere i en ekstern praktikvirksomhed.

Praktikforløb – i grupper

På CSV har du også mulighed for at komme i gruppepraktikforløb med nogle af dine medstuderende, hvor en underviser fra STU på CSV er med ude i praktikvirksomheden. Det er faste virksomheder, hvor der mulighed for gruppepraktik, som f.eks. Wefood Amager, Føtex og Bilka.

Praktikforløbene tilrettelægges stadig individuelt for dig, og forløbet bliver evalueret på samme måde som de andre praktikforløb.  

Praktik – i beskyttet beskæftigelse

På CSV kan du komme i praktik i beskyttet beskæftigelsestilbud (§103 & §104). Det kræver dog, at du er afklaret til førtidspension, eller er i gang med en afklaring.
Det enkelte praktikforløb skal tilrettelægges sammen med din praktikvejleder eller STU-vejleder, og I vil sammen undersøge, hvad der er af muligheder for dig.